ابرشعاع زن ایکس ال تی

سلام ابرشعاع زن ایکس ال تی میتونه شعاع خوبی را نشان دهد.

افزودن نظر
2 پاسخ(ها)
بهترین پاسخ

شعاع زن ایکس ال تی

سلام
ابر شعاع زن ایکس ال تی کی درست شده مال کیه از کجا اومده
نداریم همچنین سیستمی شرکتی نیست
نه برای شرکت های خارج نه برای شرکتهای ایران
دست ساز هست
دورش خط بکشید

پاسخ داده شده در مهر ۲۶, ۱۳۹۶.
افزودن نظر

شعاع زن ایکس ال تی

سلام
ابر شعاع زن ایکس ال تی کی درست شده مال کیه از کجا اومده
نداریم همچنین سیستمی شرکتی نیست
نه برای شرکت های خارج نه برای شرکتهای ایران
دست ساز هست
دورش خط بکشید

پاسخ داده شده در مهر ۲۶, ۱۳۹۶.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید